Aanmelden voor een activiteit

Met de zogenaamde Arc of Ideas u uw bijdrage aan het Berkeley Festival registreren. Dit is beide van toepassing op aanbiedingen langs Berkel van Billerbeck aan Zutphen en aan bijdragen tot het centrale programma in Gescher.

Voor de eerste registratie, niet elk detail is nog niet bekend. Beschrijf uw plannen zo concreet mogelijk. Nadere informatie kan op elk moment worden verstrekt.

E-mail het ingevulde formulier naar team@dieberkel.eu. Wij zullen met u in contact komen.

Hoe sneller u uw bericht verslag, hoe sneller een globaal beeld van het festival vormen en marketing kan ook beginnen, zodat veel mensen in de regio Berkeley te leren over de Berkeley Festival.

Heb je vragen? Aanmelden!