• Het Berkelfestival wordt 2019 georganiseerd door projaegt gmbh uit Ahaus en is ontstaan vanuit een meerdaagse bijeenkomst over de toekomst van het Berkeldal om kansen en initiatieven in de regio vanuit verschillende invalshoeken op elkaar af te stemmen, zodat ze elkaar versterken. De verbinding die hierbij tussen de verschillende partijen ontstaat draagt bij aan een krachtig en toekomstgericht Berkeldal. Een win- win voor alle betrokkenen!

 

    • De ambitie van het Berkelfestival is om vanuit een gezamenlijk platform te verbinden en om daarmee aan iedereen binnen en buiten de regio te laten zien dat het rond de Berkel bruist. Dat alles mogelijk is als je samen iets wilt bereiken! Dit levert ook voordelen op voor na het Berkelfestival en draagt bij aan een krachtiger Berkeldal!