• Het Berkelfestival vindt plaats op 23, 24 en 25 augustus 2019!
  • Tijdens het Berkelfestival is er een parelsnoer van activiteiten in, op en rond de rivier de Berkel en in de Berkelsteden, dus in het hele gebied! Het zwaartepunt van het festival is dit jaar in de Duitse gemeente Gescher.
  • Lokale organisaties organiseren zelf hun activiteit op een locatie die zij zelf initiëren.  Denk aan muziekverenigingen, sportclubs, ondernemers, culturele instellingen en natuurorganisaties.
  • De activiteiten kunnen zowel nieuwe als reeds geplande activiteiten of evenementen zijn.