• Het Berkelfestival vindt plaats op 24, 25 en 26 augustus 2018!
  • Tijdens het Berkelfestival is er een parelsnoer van activiteiten in, op en rond de rivier de Berkel en in de Berkelsteden, dus in het hele gebied!
  • Lokale organisaties organiseren zelf hun activiteit op een locatie die zij zelf initiëren.  Denk aan muziekverenigingen, sportclubs, ondernemers, culturele instellingen en natuurorganisaties.
  • De activiteiten kunnen zowel nieuwe als reeds geplande activiteiten of evenementen zijn.
  • Alle aangemelde activiteiten zijn onderdeel van de promotiecampagne van het Berkelfestival, waar initiatiefnemers kosteloos aan mee kunnen doen.
  • Door deze overkoepelende promotiecampagne wordt aan alle activiteiten een platform gegeven en maak je gebruik van elkaars bereik! Het Berkelfestival vormt daarmee de paraplu om samen, aan iedereen binnen en buiten de regio, te laten dat de Berkel bruist, hoeveel er te beleven valt en wat je met elkaar kunt bereiken!
  • Hierdoor krijg je als bezoeker en inwoner een goed beeld van de verscheidenheid aan initiatieven in het gebied.
  • Veel is mogelijk als er maar een relatie is met de rivier de Berkel of het leven in de Berkelsteden en de activiteit binnen één van de zeven pijlers valt! Lees meer hierover via  Thema 2018 en pijlers en Waaraan voldoen?
Language